Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Vystavující vkládá díla do galerie prostřednictví e-mailu způsobem, popsaným v menu "Přidej dílo", Limitní množství současně vystavovaných děl od jednoho vystavujícího je 10 kusů/prezentací/. V rámci tohoto limitu může vystavující prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky svá díla odebírat či doplňovat.

2. Provozovatel těchto stránek se zavazuje bezplatně prezentovat díla  s odpovídající péčí a dbát na účinnost a dobré jméno takové prezentace. Dále se zavazuje nepoužít fotografie děl po žádný jiný účel než bezplatnou prezentaci na těchto stránkách. Rovněž se zavazuje na požadavek autora tyto fotografie zcela odstranit ze své databáze.

3. Vystavující prohlašuje, že dílo, jehož presentaci nechává vložit na stránky galerie je pravé a že tím neporušuje žádná autorská práva třetích osob ani  zákony ČR nebo mezinárodního práva.

4. K ochraně osobních a kontaktních údajů vystavujících se provozovatel stránek zavazuje neposkytovat tyto údaje žádným třetím osobám a použít je výhradně v rámci prezentace  na těchto stránkách.

5. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo neuveřejnit příspěvky , které by měly rasově nesnášenlivý, diskriminační nebo pornografický obsah.

6. Nakládání s osobními údaji je podřízeno pravidlům GDPR v souladu s Nařízením komise EU.